Tag: niralamba sarvangasana

Joga i prisutnost u trenutku

Nešto što joga instruktori često govore je “pratite disanje” i “budite prisutni u telu”. Čovek učen životom stiče mudrost da je sve prolazno. Međutim, paralelno sa time dolazi do jednog fenomena koji psiholozi nazivaju desenzitizacija. Mi se navikavamo na događaje i iskustva sa kojima smo u kontaktu, te svako slično iskustvo prestaje da nas draži.…

By sentient May 16, 2021 0