Tag: karnapidasana

Karnapidasana i pripremanje za položaj

Ovo je položaj puža – karnapidasana, a uz dodatak zatvaranja ušiju i preplitanja nogu pretvara se u pašini mudru. Izvodi se tako što iz halasane, položaja pluga, spustimo kolena na prostirku. Mnogi ljudi zbog stegnutosti zadnje strane tela ne mogu ni stopala da spuste iza glave, a kamoli kolena. Lepota joge nalazi se i u…

By sentient February 22, 2021 2