Opiranje promenama

Opiranje promenama

October 28, 2020 0 By sentient

Homeostaza se može definisati kao težnja sistema da održi status kvo, odnosno da ostane nepromenjen (prevod iz dole navedene knjige). Ona je prirodni mehanizam ugrađen u naše telo, zahvaljujući kome naše telo nastavlja da funkcioniše, uprkos mnogim šokovima koje mu nanosimo. S druge strane, ovaj ugrađeni program prisutan je i u našem umu. On ima svojih korisnih strana, bez sumnje. Njegov negativni aspekat je takođe prisutan, a to je opiranje promeni po svaku cenu, ma kakva ona bila. Skloni smo da se vezujemo za mnogo toga, određena mesta, ljude, obrasce ponašanja, pa čak i za događaje i osobe koji su nas povredili, naše strahove, bolesti i patnju.

Na časovima joge uviđa se intenzivna tendencija za izbegavanje vežbi koje izazivaju nelagodnost. Um se, usled slabosti pojedinih delova tela ili nerazgibanosti, uzburka ili odluta. U oba slučaja osoba nastavlja linijom manjeg otpora, ili koristi samo mali deo snage ali ostaje spolja mirna, ili kreće da se komeša i opire vežbi. Instruktor se trudi da “probudi” učenika i održi učenikovu pažnju na samome sebi, da “diše” kroz ciljani deo tela, kako bi prevazišao prepreke svoga tela i uma i dosegao balans, ali i eventualno uvideo o kakvim je blokadama reč. Blokade često sežu dublje od telesnog nivoa, o čemu sam u jednom tekstu već govorila. Um, odnosno svest, je to što ih prevazilazi. (https://sentientspace.net/2020/10/21/lekoviti-potencijal-joge/)

Joga, dakle, teži održavanju svesnosti u svemu što radimo. Ona je svesni napor da razvijemo svoje mogućnosti, da svoja iskustva prihvatimo, da procenjujemo ali i cenimo to gde se trenutno nalazimo.

U genijalnoj knjizi pod nazivom “U potrazi za čudesnim” iznosi se ideja da kosmos funkcioniše po principu oktava, i da, kako bi se bilo koje delo izvelo do kraja, potrebno je u određenim trenucima uložiti dodatan napor, ili, kako je u delu nazvano, “dodatni šok”. Primetićemo kako se gubitak poletnosti najčešće dešava kad malo odmaknemo od početka projekta, i pri samom njegovom kraju. Ovaj kosmički zakon je objašnjenje zašto toliko mnogo stvari ostaje nezavršeno, uprkos prvobitnom entuzijazmu i želji. Knjiga takođe objašnjava da nam ponekada kosmičke vibracije mogu ići na ruku, te se stvari sa lakoćom odvijaju. Međutim, pošto ne možemo uvek računati na to, potrebno je da razvijemo tu svest i snagu u nama samima, i budemo u stanju da sami uložimo odgovarajući napor.

Ukoliko nemamo čvrstu volju i razvijenu svest, te nismo u stanju da poguramo sami sebe do cilja, najbolje nam je da potražimo pomoć. Instruktor joge nam pomaže da primetimo naše nesvesne tendencije i podstiče nas da uložimo više odgovarajućeg napora. Podseća nas takođe da ne rasipamo energiju na suvišne akcije, da se fokusiramo na naš cilj, ali i da osetimo kada je vreme za odmor. Tako se upoznajemo sa složenošću našeg mehanizma u njegovim raznovrsnim aspektima, i sa suptilnim energetskim tokovima, te učimo da postupamo u harmoniji sa njima.

Hvala!
Sentient sentientima.

Slikao: @spark_visualart.

Reference:
1. Stiles, Mukunda. 2005. ‘‘Structural Yoga Therapy: Adapting to the Individual”.
2. Uspenski, P. D. 2013. “U potrazi za čudesnim”, Mirdin, Mladenovac.