Pozdrav sentientima!

Pozdrav sentientima!

June 27, 2019 0 By sentient

Prvo bih želela da pozdravim sve čitaoce. Moj blog je upućen svima onima koji su zainteresovani za teme koje smatram bazičnim i od interesa svakom svesnom biću. Mogu se svrstati u dve šire kategorije – sopstvo i kulturu. Ja ne pravim strogu diferencijaciju između prirode i kulture, prvo jer smatram da je sve, pa i kultura, izniklo iz prirode, a drugo jer je naše ophođenje prema prirodi deo kulture. Stoga i priroda ima mesta u ovim kategorijama. Obrađivaću najrazličitije teme kao što su:

  • razvoj sopstva
  • društvo i njegovi konstitutivni činioci – kultura sa politikom, ekonomijom, religijom, ekologijom…

Drugim rečima, blog se bavi svim onim pitanjima koja bi, po mom mišljenju, trebala da se tiču svakog sentienta. A šta je sentient? Sentient je reč latinskog porekla, koja u prevodu znači svesno biće, biće sposobno da oseća, percipira i doživljava. Neke filozofije ovaj termin vezuju prvenstveno za forme života koje se razlikuju od ljudi, dok druge kategorizuju čoveka kao sentienta, stavljajući ga na višu poziciju na skali. Ovaj termin mi je prijemčiv upravo zato što povezuje sve forme života. Budući da je ta svesnost jedan od centralnih delova samog značenja reči, naziv bloga predstavlja poziv. Pozivam sve svesne ljude da zajedno unapređujemo našu svest jer, baš kao i ti filozofi koji razvrstavaju svesna bića po skalama, mislim da i mi treba da razvijamo našu svest, da je podignemo na skali. Sve što nam je dato zaslužuje našu zahvalnost, poštovanje. Naša kreativna sposobnost zahteva posvećenost i negu. Kroz svoje pisanje ja je razvijam i primenjujem sva znanja koja sam pokupila iz IZVORA, materijalizovanog u različitim formama – spisima, rečima i iskustvima. Moj rad je kreatura svega ovoga, stoga sam ja samo odgovorni provodnik.

Hvala!
Sentient sentientima.